A Föld biodiverzitási gócpontjai
  • A Föld biodiverzitási gócpontjai
  • A Föld biodiverzitási gócpontjai
  • A Föld biodiverzitási gócpontjai
  • A Föld biodiverzitási gócpontjai
  • A Föld biodiverzitási gócpontjai
  • A Föld biodiverzitási gócpontjai
Feltöltő:

A Föld biodiverzitási gócpontjai

Napjainkban, főként a modernkori ember környezetkárosító tevékenysége nyomán, a fajok pusztulása szinte megállíthatatlannak tűnik. Naponta tűnnek el újabb és újabb állat- és növényfajok a Föld színéről, sokszor még mielőtt bárki felfedezhette volna őket. A környezet védelme így mindannyiunk alapvető feladatává vált, azonban anyagi és egyéb okok folytán sajnos lehetetlen minden környezetvédelmi szempontból fenyegetett terület teljes körű védelme. Szükség van a területek megóvásának súlyozására, egyfajta fontossági sorrend felállítására, melynek segítségével a lehető legnagyobb mértékben lehet a veszélyeztetett fajokat megmenteni, a lehető legalacsonyabb költségek mellett.

E probléma egy lehetséges kezelése az úgynevezett biodiverzitási gócpontok kijelölése, és azok megkülönböztetett, fokozott védelme. Biodiverzitási gócpontoknak nevezzük azokat a fokozottan veszélyeztetett, ámde termékeny térségeket, ahol a legnagyobb számban tenyésznek őshonos növények, nagy számban találhatóak sehol másutt elő nem forduló, veszélyeztetett fajok. A kiválasztás alapja a teljes ökoszisztéma megvizsgálása volt, hiszen ahol gazdag a növényzet, más is megél. Másrészt a fajok nem egyenlően oszlanak meg a bolygó egész területén, jó részük aránylag kisszámú élőhelyre összpontosul. A kiválasztott területek két igen szigorú kitételnek kellett, hogy megfeleljenek: az ott található növényfajok minimum 0,5%-a vagy 1500 faja endemikus, azaz kizárólag egyetlen területen megtalálható kell, hogy legyen, valamint az elsődleges növénytakaró minimum 70%-a korábban kiirtásra került. Közös továbbá a kijelölt, védendő területekben, hogy intenzív természetvédelmi beavatkozások nélkül a közeljövőben nagy valószínűséggel elpusztul az elsődleges vegetáció jelenleg még fennmaradt maradéka is. Ezek a gócpontok a bolygó szárazföldi területeinek mindössze 1,4 százalékát jelentik, mégis itt található a földi növényfajok 44, a szárazföldi gerincesek 35 százaléka, melyek igen nagy hányada endemikus.

Jelenleg 25 ilyen területet ismerünk, valamint 9 további terület várományosa a cím elnyerésének. A kiemelt területek közé tartozik például Európából a Mediterrán Öböl, Afrikában a Fokföldi régió, a Karoo sivatag, Ázsiában a Himalája keleti része, Sri Lanka, vagy például Madagaszkár teljes szigete és az azt körülvevő szigetvilág az Indiai Óceánon.

A biológusok egyetértenek abban is, hogy e különleges helyek megőrzése jó esélyt ad a veszélyeztetett flóra és fauna megóvására. A természetvédők egy csoportja most azt szorgalmazza, hogy a szétaprózódott természetvédelmi pénzeket ezekre a területekre koncentrálják.

Napjainkban számos nemzetközi szervezet dolgozik eme rendkívül fontos természetvédelmi területek konzervációján, melyek közül talán a WWF (World Wildlife Found) és a National Geographic a legismertebbek.

4 2293 02 január, 2015 Környezetvédelem január 2, 2015

Facebook Comments

Ezt láttad már?